בחדר

באודיטוריום

טל דרמון, אוריאן מלמד

עומד לרדת גשם

אנימציה קלאסית

הקרנה בחדר 517

הקרנה באודיטוריום בקומה (2-) :

מקבץ אנימציה

ממשק זה נבנה ותוכנן ע"י אופק מזרחי, רייצ'ל זילברברג ואיתן שפר